پهلوگیری کشتی غول پیکر 55 هزار تنی کنجاله سویا در بندر امام

کشتی غول پیکر 55 هزار تنی کنجاله سویا از هندوستان در بندر امام خمینی پهلو گرفت. این محموله برای تامین نیاز خوراک دام و طیور وارد کشور شده است.