ورود ۹۲ تن گوشت گرم قزاقستانی به کشور با بوئینگ ایران‌ایر

طی دو پرواز هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ۹۲ تن گوشت گرم قزاقستانی وارد کشور شد.