ورود ۹۲ تن گوشت گرم قزاقستانی به کشور با بوئینگ ایران‌ایر

طی دو پرواز هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ۹۲ تن گوشت گرم قزاقستانی وارد کشور شد.

Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(): Only 0 of 482 bytes written, possibly out of free disk space ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 482 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /home/datlixir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /home/datlixir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/datlixir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/datlixir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:128 #3 Illuminate\Session\Store:save in /home/datlixir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/datlixir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home/datlixir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/datlixir/public_html/index.php:65
7
ErrorException
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
6
file_put_contents
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
5
Illuminate
\
Filesystem
\
Filesystem
put
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
83
4
Illuminate
\
Session
\
FileSessionHandler
write
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
128
3
Illuminate
\
Session
\
Store
save
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
87
2
Illuminate
\
Session
\
Middleware
\
StartSession
terminate
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
218
1
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminateMiddleware
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
189
0
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminate
/
public_html
/
index.php
65
/
home
/
datlixir
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "file_put_contents(): Only 0 of 482 bytes written, possibly out of free disk space"
  
/
home
/
datlixir
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "/home/datlixir/storage/framework/sessions/DywleynUO2dV2n1oUtLa3hRyCBHUTRRbwSAY9KhN"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"BRSru4ZPFs44Pa9Lxu3uKf6rowDEoXPSEOL3srok";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:323:"http://datlix.ir/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. 2
  
/
home
/
datlixir
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function read($sessionId)
  {
    if ($this->files->exists($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
      if (filemtime($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
        return $this->files->get($path, true);
      }
    }
 
    return '';
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function write($sessionId, $data)
  {
    $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function destroy($sessionId)
  {
    $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function gc($lifetime)
  {
    $files = Finder::create()
Arguments
 1. "/home/datlixir/storage/framework/sessions/DywleynUO2dV2n1oUtLa3hRyCBHUTRRbwSAY9KhN"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"BRSru4ZPFs44Pa9Lxu3uKf6rowDEoXPSEOL3srok";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:323:"http://datlix.ir/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. true
  
/
home
/
datlixir
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForUnserialize($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Save the session data to storage.
   *
   * @return bool
   */
  public function save()
  {
    $this->ageFlashData();
 
    $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
      serialize($this->attributes)
    ));
 
    $this->started = false;
  }
 
  /**
   * Prepare the serialized session data for storage.
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForStorage($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Age the flash data for the session.
   *
   * @return void
Arguments
 1. "DywleynUO2dV2n1oUtLa3hRyCBHUTRRbwSAY9KhN"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"BRSru4ZPFs44Pa9Lxu3uKf6rowDEoXPSEOL3srok";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:323:"http://datlix.ir/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
/
home
/
datlixir
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
    if ($this->sessionConfigured()) {
      $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
      $this->addCookieToResponse($response, $session);
    }
 
    return $response;
  }
 
  /**
   * Perform any final actions for the request lifecycle.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
      $this->manager->driver()->save();
    }
  }
 
  /**
   * Start the session for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
   */
  protected function startSession(Request $request)
  {
    return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
      $session->setRequestOnHandler($request);
 
      $session->start();
    });
  }
 
  /**
   * Get the session implementation from the manager.
/
home
/
datlixir
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
        continue;
      }
 
      list($name) = $this->parseMiddleware($middleware);
 
      $instance = $this->app->make($name);
 
      if (method_exists($instance, 'terminate')) {
        $instance->terminate($request, $response);
      }
    }
  }
 
  /**
   * Gather the route middleware for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function gatherRouteMiddleware($request)
  {
    if ($route = $request->route()) {
      return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
    }
 
    return [];
  }
 
  /**
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1"
   #requestUri: "/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  
/
home
/
datlixir
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   */
  protected function dispatchToRouter()
  {
    return function ($request) {
      $this->app->instance('request', $request);
 
      return $this->router->dispatch($request);
    };
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
    $this->app->terminate();
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1"
   #requestUri: "/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  
/
home
/
datlixir
/
public_html
/
index.php
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
 
// set the public path to this directory
/*$app->bind('path.public', function() {
  return __DIR__;
});*/
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1"
   #requestUri: "/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
PHP_INI_SCAN_DIR
"/opt/cpanel/ea-php71/root/etc/php.d:/usr/local/mwh/php/home/datlixir/"
PATH
"/usr/local/bin:/bin:/usr/bin"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
HTTP_HOST
"datlix.ir"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Mon, 18 Oct 2021 07:51:08 GMT"
DOCUMENT_ROOT
"/home/datlixir/public_html"
REMOTE_ADDR
"18.207.132.226"
REMOTE_PORT
"51420"
SERVER_ADDR
"217.144.104.114"
SERVER_NAME
"datlix.ir"
SERVER_ADMIN
"webmaster@datlix.com"
SERVER_PORT
"80"
REQUEST_SCHEME
"http"
REQUEST_URI
"/newsreport/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1"
REDIRECT_URL
"/newsreport/ورود-۹۲-تن-گوشت-گرم-قزاقستانی-به-کشور-با-بوئینگ-ایران‌ایر"
REDIRECT_STATUS
"200"
SCRIPT_FILENAME
"/home/datlixir/public_html/index.php"
QUERY_STRING
""
SCRIPT_URI
"http://datlix.ir/newsreport/ورود-۹۲-تن-گوشت-گرم-قزاقستانی-به-کشور-با-بوئینگ-ایران‌ایر"
SCRIPT_URL
"/newsreport/ورود-۹۲-تن-گوشت-گرم-قزاقستانی-به-کشور-با-بوئینگ-ایران‌ایر"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
SERVER_SOFTWARE
"LiteSpeed"
REQUEST_METHOD
"GET"
X-LSCACHE
"on"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1653485834.9938
REQUEST_TIME
1653485834
argv
[]
argc
0
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:+MviY9D/SJLZwdSlWnMcm1lsWYqkTIWyW+H3CZelhao="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"https://www.datlix.com"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"datlixir_testdb"
DB_USERNAME
"datlixir_test"
DB_PASSWORD
"89101009"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
Key Value
PHP_INI_SCAN_DIR
"/opt/cpanel/ea-php71/root/etc/php.d:/usr/local/mwh/php/home/datlixir/"
PATH
"/usr/local/bin:/bin:/usr/bin"
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:+MviY9D/SJLZwdSlWnMcm1lsWYqkTIWyW+H3CZelhao="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"https://www.datlix.com"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"datlixir_testdb"
DB_USERNAME
"datlixir_test"
DB_PASSWORD
"89101009"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler