سایه مرگ بر سر گاوها !!!

داود آباد یکی از روستاهای استان مرکزی در خرداد ماه سال 1382 به شهر تبدیل شد. این منطقه در 32 کیلومتری اراک واقع‌شده که از کویر و تالاب میقان سه کیلومتر فاصله دارد. این شهر دارای ظرفیت بالایی در دامپروری است و با حدود 15 هزار راس دام سنگین و120 هزار راس دام سبک یکی از مهم ترین قطب های تولید گوشت وشیر در استان مرکزی به شمار می آید. طی چند ماه اخیر با شیوع بیماری تب برفکی دامداران این منطقه متحمل تلفات سنگین شده اند و با توجه به اینکه مکانی مناسب جهت دفن بهداشتی لاشه دامها ندارند به ناچار آن ها را در بیابان های اطراف رها می کنند که این باعث آلودگی زیست محیطی شدید و امکان شیوع بیشتر بیماری را فراهم می کند.