ارینا داروی شمال

تولید مکمل های غذایی دام و طیور و ابزیان

بادام فیدار فرتاک

ارائه دهنده ماشن الات دامداری

به دانه خوراک نام اوران

تولید کننده خوراک و کنسانتره دام و طیور

بهان کیمیا انزیم

افزودنیهای خوراک دام طیور و ابزیان و بیوتکنولوژی

بهدام پارس

تجهیزات دامپروری

پودر ماهی پرشین چابهار

تولید پودر ماهی

پویا پخش اسپادانا

پخش داروهای دامپزشکی

پویندگان مهر برسیان

تولید انواع مکمل های خوراک گاو،گوسفند و بره، استارتر اجیلی گوساله

تجهیز اوران نیک نهاد

تولید کننده سیلور های فلزی ذخیره غلات تجهیزات نقل و انتقال غلات

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

تولید /توزیع/خدمات و مشاوره در زمینه دامپروری

تکنو فیدر

تولید و تعمیر ادوات و ماشین الات دامداری

تیهو صنعت پارسیان

تولید روغن خوراک دام و طیور

خدمات فنی مهندسی دام و طیور پیشرو ایلیا

تولید و پخش تجهیزات دامپروری

خدمات کشاورزی و دامپروری شاهین دام

خدمات دامپروری مشاوره و فروش ژنتیکی

خوراک شهنام

تولید خوراک دام و طیور و تولید کنسانتره

خوراک شهنام

تولید خوراک دام و طیور و تولید کنسانتره

درنا طیور اصفهان

تجهیزات مرغداری

کشت ودامپروری دام برتر

کشاورزی ودامپروری ،تجهیزات دامپروری وتولیدموادژنتیکی

کاظمی

تولید دام و طیور