اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
کیمیا پروتئین آسیا
مرتضی آزاد

دان آماده - کنسانتره مرغ گوشتی - تولید مرغ سبز - فروش نهادههای طیور و جوجه یکروزه

کنسانتره نهاده های دام و طیور  
023-34245060(10خط)
kimia2640@gmail.com
www.k-p-a.ir
گرمسار، خیابان شهید اندرزگو، ساختمان الهیه، طبقه اول، واحد 1و 2
Kimia Porotein Asia
Company Information
Kimia Porotein Asia
Morteza Azad

Don Roady - Concentrates Meat - Poultry Products, Poultry and Hatching Eggs Green, Seling Inputs

023-34245060(10خط)
www.k-p-a.ir
kimia2640@gmail.com
Unit1&2,1st Floor,Elahieh Building, Andarzgoo St, Garmsar,Iran