اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
کارنوتک پدیده ماندگار
امیر اسمعیلی

مشاوره طراحی و اجرای سالن های مرغداری

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
051-36678760 / 021-66938139
karno.dir.1a@gmail.com
www.karnotech.co
تهران، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک 72
Karnotech
Karnotech
Company Information
Karnotech
Amir Esmaeili

Consultation, Design and Implementation of Poultry Houses

051-36678760 / 021-66938139
www.karnotech.co
karno.dir.1a@gmail.com
Unit 72, Parcham St., Tohid Sq., Tehran - Iran