اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
کارخانجات دارویی بایرافلاک
آزاده شوشی زاده

تولید داروهای دامی

دامپزشکی و دارو سازی  
021-44846330-31
info@bayeraflak.ir
www.bayeraflak.ir
تهران، بزرگراه نیایش، جنت آباد شمالی، نبش بهارستان 19، پلاک 1، واحد5
Bayer Aflak Co.
Bayer Aflak Co.
Company Information
Bayer Aflak Co.
Azadeh Shooshizadeh

Produces 250 Drugs

021-44846330-31
www.bayeraflak.ir
info@bayeraflak.ir
Unit 5, No.1 , 19th Baharestan, North Jannat Abad Blvd, Niayesh Hwy , Tehran-Iran