اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
پرشیا کالا ایرانیان
حمیدرضا مرتضی بگی

چاپگر تخم مرغ

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
021-88542539
info@persiakala.com
www.persiakala.com
تهران، مطهری، میرعماد، کوچه دهم، پلاک 14، واحد 2
Persia Kala Iranian
Persia Kala Iranian
Company Information
Persia Kala Iranian
Hamid Reza Morteza Bagi

Egg Printer

021-88542539
www.persiakala.com
info@persiakala.com
Apt2, No.14, 10th Alley, Miremad St., Motahari Ave., Tehran - Iran