اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
ناردانه
مائده نارچی

تولیدکننده خوراک آماده , کنسانتره ،مکمل و افزودنی های دام و طیور

کنسانتره  
021-66596493-66593818
info@nardaneh.com
www.nardaneh.com
تهران ، خیابان ستارخان ، خیابان آفرند، پلاک 71/1، طبقه 4
Nardaneh
Nardaneh
Company Information
Nardaneh
Maedeh Narchi

Manfacturer of feed , Concentrate and Feedstuff Supplements of Animal

021-66596493-66593818
www.nardaneh.com
info@nardaneh.com
4th Floor , No 71.1 ,Afarand Ave, Sattarkhan St, Tehran ,Iran