اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
مهر بیستون
خالد صادقی

مشاوره ی خوراک دام، افزودنی های دام، طیور و آبزیان

نهاده های دام و طیور  
031-34424681
bisotunco@gmail.com
www.bisotun-co.com
اصفهان، خیابان رباط اول، مجتمع سلام، واحد11 - دفتر تهران : اتوبان اشرفی اصفهانی ، خیابان وحدتی، پلاک 47، واحد 14
Mehr Bisotun
Mehr Bisotun
Company Information
Mehr Bisotun
Khaled Sadeghi

Feed Additive

031-34424681
www.bisotun-co.com
bisotunco@gmail.com
Unit 11,Salam Building ,1st Robat St , Isfahan ,Iran/ Tehran : Unit 14 , No.47 , Vahdati St , Ashrafi Isfahani , Tehran,Iran