اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
مه سازان
حسام الدین حمیدی

ساخت و نصب سیستم مه پاش

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
081-38380254-09124334773
www.mehpash.ir
همدان، بلوار بهشت، کوچه چشمه شوره
Meh Sazan
Meh Sazan
Company Information
Meh Sazan
Hesamaldin Hamidi

Fog Maker and Mist Machine

081-38380254-09124334773
www.mehpash.ir
Cheshmeh Shooreh Alley, Behesht Blv., Hamedan-Iran