اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
فنی مهندسی آریا داتیس پرور
مهرداد برهانی

خدمات فنی مهندسی و ارائه انواع کنسانتره و دان تحت لیسانس Nunepro هلند

کنسانتره  
031-36210027-30
info@aryadatis.com
www.aryadatis.com
اصفهان،میدان آزادی،بلوار دانشگاه،نبش کوی زمانی،مجتمع پردیس 1،طبقه 2،واحد 121
Technical Engineering Arya  Datis Parvar
Technical Engineering Arya  Datis Parvar
Company Information
Technical Engineering Arya Datis Parvar
Mehrdad Borhani

The Manufacturer of all Ranges of Concentrate and Feed Under License of Nunepro Co.(The Netherlands)

031-36210027-30
www.aryadatis.com
info@aryadatis.com
No.135 ,Infront Of Saman Alley, Forsat Shirazi St,Tohid St , Azadi St, Tehran,Iran