اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
صنایع کنترل هوشمند ایرانیان
سرمد نعیمی

تولیدکننده سیستمهای اتوماسیون مرغداری و دامداری برای کنترل و مانیتورینگ شرایط محیطی با امکان نظارت از راه دور با پیامک و اینترنت

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
021-22722115
info@iraniancontrol.ir
www.iraniancontrol.ir
تهران، خیابان کاشانی، بعد از میدان نور، ساختمان نور، واحد 35
Iranian Smart Control Ind.
Iranian Smart Control Ind.
Company Information
Iranian Smart Control Ind.
Sarmad Naimi

Producer of Automation Systems for Poultry and Animal Husbandry Capable of Remote Monitoring by SMS and the Internet.

021-22722115
www.iraniancontrol.ir
info@iraniancontrol.ir
Noor Building, Noor Sq., Kashani St.,Tehran-Iran