اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
صنایع باسکول سازی میزان جدیکار
واحد نعیمیان

تولید انواع باسکول و باسکولت

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
021-66938655
mizanjedikar.co@gmail.com
www.mizanjedikar.com
تهران، خیابان جمهوری، بین خیابان باستان و گلشن، ساختمان مروارید، واحد 8
Mizan Jedikar
Mizan Jedikar
Company Information
Mizan Jedikar
Vahed Naiemiyan

Manufacture Digital Truck Scales

021-66938655
www.mizanjedikar.com
mizanjedikar.co@gmail.com
Unit.8, 2Floor, Morvarid Building, Between bastan and Golshan, Jomhoori St., Tehran-Iran