اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
سیلو سازان تهران
ابوالفضل خلیلی

ساخت سیلوی فلزی انبار غلات باسیستم لیپ بدون استفاده از جوشکاری و پیچ و مهره

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
021-88941214
info@silosazan.com
www.silosazan.com
تهران ، خیابان ولیعصر ، پایینتر از میدان ولیعصر ، مجتمع ولیعصر ، برج شمالی ، طبقه 6 ، واحد 31
Silosazan Tehran
Silosazan Tehran
Company Information
Silosazan Tehran
Abolfazl Khalili

Manufacturing of Metal Silo (Lipp System) Without Any Bolt and Not Welding in Designed C.a.p

021-88941214
www.silosazan.com
info@silosazan.com
31th Unit ,6th Floor , The Northern Tower, Valiasr Computer Center , Valiasr Ave , Tehran,Iran