اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
سها آگرین تک
بهاره جورابچی

افزودنی های خوراک دام وطیور

کنسانتره  
021-77522524
info@agreentech.ir
www.agreentech.ir
تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر، نرسیده به میدان سپاه ، پلاک 169
Soha Agreen Tech
Soha Agreen Tech
Company Information
Soha Agreen Tech
Bahareh Jourabchi

Feed Additives

021-77522524
www.agreentech.ir
info@agreentech.ir
No.169, West Khajeh Nasir St,Shariati St, Tehran,Iran