اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
باسکول توزین الکتریک
مرتضی پویان

Truck scale From 1 to 200 Tons

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
021-8234
info@towzin.com
www.towzin.com
No. 29, Sepahbod Qarani, Ferdowsi Sq, Tehran-Iran
Truck Scale Towzin Electric
Truck Scale Towzin Electric
Company Information
Truck Scale Towzin Electric
Morteza Pouyan

Truck scale From 1 to 200 Tons

021-8234
www.towzin.com
info@towzin.com