اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
امید تجارت میترا ( مطسا )
سعیده نخجوانی آریا

انواع چاپگر و چاپگر تخم مرغ

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
021-77638772-4
info@matsajet.com
www.metsa jet.com
تهران ، سه راه طالقانی ، خیابان خواجه نصیر نرسیده به خیابان مقدم، شماره 254
Matsa
Matsa
Company Information
Matsa
Saiedeh Nakhjavani Aryia

Kind Of Jet Printer & egg Jet Printer

021-77638772-4
www.metsa jet.com
info@matsajet.com
No.254 - KhajehNassir Street - Tehran - Iran