اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
اعلاء روغن سپاهان
سعید اعلائی

روغن خوراک طیور، پودر چربی خوراک دام

نهاده های دام و طیور  
031-33337777
info@ladoroil.ir
www.ladoroil.ir
اصفهان، خیابان امام خمینی، ساختمان الماس، طبقه 6، واحد 607
Sepahan Aala Oil
Sepahan Aala Oil
Company Information
Sepahan Aala Oil
Saeid Aalaei

Fat for Poultry Feed, Fat Powder for Livestock Feed

031-33337777
www.ladoroil.ir
info@ladoroil.ir
Unit607, 6th Floor, Almas Building, Imam Khomeini St., Isfahan-Iran